Piše proizvedeno u Hrvatskoj, ali gdje tko proizvodi? Zašto je to tajna?

Što treba pripaziti kod kupovine proizvoda i kako čitati deklaracije i kodove, gdje je hrana proizvedena, koje ima specifičnosti koje možda niste ni znali.

Što je deklaracija i kako ju čitati?

Svaki proizvod koji se nalazi na tržištu mora biti jasno označen i na njemu se mora nalaziti deklaracija koja informira kupca o proizvodu. Mora se staviti na vidljivo područje na proizvodu. U praksi to baš nije uvijek tako. Neke deklaracije su na proizvodu pre sitno otisnute, neka nisu čitljiva…

Označavanje proizvoda
Na pakiranu robu i uz nepakirane proizvode (kao recimo voće i povrće) stavljaju se pisane oznake, nazivi marke, simboli, slikovni prikazi,
U Republici Hrvatskoj deklariranje i označavanje proizvoda propisano je Zakonima o normizaciji, hrani i zaštiti potrošača, a prema Pravilnicima o kakvoći deklaracija mora imati sljedeće podatke: naziv proizvoda, naziv i sjedište proizvođača, ako proizvod nije iz Republike Hrvatske treba biti jasno istaknut uvoznik i dobavljač te njihove adrese, masu ili volumen proizvoda, podatke o konzervansima, stabilizatorima i ostalim aditivima, sastav i sadržaj osnovnih sastojaka, rok valjanosti i sve ostalo što je važno za pojedini proizvod.

Deklaracija mora biti pisana hrvatskim jezikom, svi podaci moraju biti istiniti, čitljivi i jasni. To određuje Zakon o zaštiti potrošača. Ako se ustanovi da podaci na deklaraciji nisu točni nadležni organ inspekcijske službe donosi rješenje kojim se zabranjuje stavljanje u promet takvog proizvoda. Deklaracija se treba redovito provjeravati i treba se pridržavati svih uvjeta čuvanja određene robe.

Za podatke koji se nalaze na deklaraciji odgovara proizvođač ili onaj tko je proizvod pakirao ili plasirao na tržište, a ako je proizvod uvezen iz neke druge države onda odgovara uvoznik.
Na robi, odnosno na ambalaži, mogu biti i različiti simboli i oznake upozorenja za opasnost, kako postupiti u slučaju nezgode i simboli i oznake o načinu rukovanja, prijevoza, skladištenja i čuvanja proizvoda.

Važne informacije na proizvodima i kod robnih marki

Jeste li se zapitali što sadrže i znače kodovi koje trgovac skenira? Gdje je neki proizvod nastao to je jednostavno saznati, pa odnosno na to imate pravo.

Uporaba računala pojednostavnila je mnoge poslove raznim granama gospodarstva. U Europi kao i u ostalim zemljama svijeta primjenjuje se EAN (European Article Numbering)

Za njihovo prepoznavanje koriste se optički čitači pomoću kojih se omogućuje brzo i jednostavno očitavanje cijena, podataka o proizvodu, inventura, kontrola zaliha, utvrđivanje poreznih obveznika itd.

Barcod proizvoda

   Što znači kod od 13 brojčanih oznaka npr. 3850102506996 ?

 • 385 – prva tri broja znače oznaku zemlje proizvođača
 • 0103 – sljedeća 4 broja označavaju proizvođača (Kraš)
 • 50699 – proizvod ili uslugu (Kraš Express)
 • 6 –  kontrolni broj

Što je to kvaliteta robe i kako ju prepoznajemo?

Da bi roba nosila oznaku određene kvalitete mora zadovoljiti sva bitna svojstva koja su za određeni tip robe propisana zakonskim propisima za kvalitetu.

Oznake za kakvoću robe:
→ ekstra klasa – iznimno dobra kvaliteta
→ prva klasa (I, A, original, prima) – dobra kvaliteta
→ druga klasa (II, B, sekunda)- prosječna kvaliteta
→ treća klasa (III, konzum, normal) – slabija kvaliteta
→ roba s greškom (škart) – najslabija kvaliteta
→ zamjenska roba
→ krivotvorine

djevojka u dučanu

Kakvoća robe se ispituje različitim metodama. Najčešće metode za ispitivanje su fizikalne, kemijske, mikrobiološke i senzorske.
U Republici Hrvatskoj takvu kontrolu obavljaju Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIP), Agrokontrola, Croatia kontrola i dr.
Roba proizvedena u Republici Hrvatskoj ima oznaku Proizvedeno u Hrvatskoj.

Certifikat potvrda o autentičnosti i ispravnosti proizvoda, a onaj tko ga ima u prednost je kod potrošača.

Jamstveni list je potvrda dokument kojim prodavač obvezuje dobrovoljno odgovarati za prodanu robu određeno vrijeme to je danas najčešće između 2 i 5 godina.
Davatelj jamstva se obvezuje da će u zajamčenom roku ukloniti nedostatke i kvarove pod uvjetom da se proizvod upotrebljavao na propisan način. Jamstvo se daje u pisanom obliku, a dužina trajanja jamstvenog roka mora biti naznačena od strane davatelja jamstva. Osim jamstvenog lista , prodavač je obvezan priložiti i popis ovlaštenih servisa.

Što je robna marka?

Marka proizvoda je posebno obilježje proizvođača ili tvrtke, a može biti ime, znak, izraz, simbol ili kombinacija navedenog. Marka proizvoda omogućava razlikovanje proizvoda od ostalih na tržištu. Ime marke se može sastojati od riječi i brojaka (npr. Opel, 3M, Samsung itd.).

Zaštita marke je jedan od velikih problema na međunarodnom tržištu. Veliki proizvođači svoje marke i ime poduzeća registriraju gotovo u svim zemljama svijeta. Znate da ima mnoštvo krivotvorina, često ih nije lako prepoznati.

Što sadrži svaki proizvod?

 • Obično piše hranjiva vrijednost ili energija na 100g pored toga koliko ima grama pa recimo:
 • Masti 0
 • Od kojih zasićene masne kiseline 0,34 g
 • Ugljikohidrati 74,38
 • Od kojih šećeri 1,23g
 • Bjelančevine 13,07 g
 • Soli 1,50 Vlaknba 0,36g

sol

 

Na nekim proizvodima ima rubrika Vitamini opet na 100 g

 

 • Vitamni C 210 mg
 • Nikotinamid 43 mg
 • Vitamin E 32 mg
 • Patontenska kiselina 16 mg
 • Vitamin B6 3,7 mg
 • Vitamin B2 3,7 mg
 • Vitamin B1  2,9 mg
 • Folna kiselina 526
 • Vitamin B12 6,8
 • Nijacin 16 mg….

 

A detalnije od 13 vitamina potrebnih za zdravlje sam pisao pa pogledajte.

Može imati i razne druge oznake kao „Gluten free“, proizvodi za dijabetičare, oznaka halala koje je posebno certificiranje vjernike islama….

 

 

 

 

 

 

Podjeli da i drugi saznaju